Hrvatsko kirurško društvo

Hrvatsko kiruško društvo

HRVATSKO KIRURŠKO DRUŠTVO
Croatian Society of Surgery

Adresa društva:
Hrvatsko kirurško društvo HLZ-a
Šubićeva 9, Zagreb

Adresa tajništva:
Tajništvo
Hrvatskoga kirurškog društva HLZ-a

Klinika za kirurgiju
KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb

Tel/Fax: +385 1 3787 476

IBAN: HR7423600001101214818
poziv na br. 268-13

Kontakt

8. HRVATSKI KIRURŠKI KONGRES

kongres

kongres

Više informacija

SPONZORI KONGRESA
HEP

POZIV NA IZBORNU SKUPŠTINU 11.10.2018., 10h


Poziv

7. HRVATSKI KIRURŠKI KONGRES

kongres

Više informacija

 

ČASOPIS DOSTUPAN NA INTERNETSKIM STRANICAMA

Sada dio indeksacijske baze CNKI

ACC

Sljedeći broj je u pripremi,
pozivamo autore da u uredništvo pošalju svoje radove