ARHIVA

Održan stručni sastanak HKD-a i upravnog odbora HKD-a 24. travnja 2014. u Novoj Gradišci.

Održan sastanak upravnog odbora i izborna skupština HKD-a 18. listopada 2014. u Zagrebu.

Održan 6. hrvatski kirurški kongres 15.-18. listopada u Zagrebu.

Održan sastanak upravnog odbora HKD-a, organizacijskog i znanstvenog odbora 6. hrvatskog kirurškog kongresa 13. listopada 2014. u Zagrebu.

Održan sastanak organizacijskog i znanstvenog odbora 6. hrvatskog kirurškog kongresa 11. rujna 2014. u Zagrebu.

Održan sastanak organizacijskog odbora 6. hrvatskog kirurškog kongresa 13. veljače 2014. u Zagrebu.

Održan sastanak upravnog odbora i kongresnog odbora 6. hrvatskog kirurškog kongresa 12. prosinca 2013. u Zagrebu.

Održan sastanak upravnog odbora HKD-a 19. rujna 2013. u Zagrebu.

Održan IASGO tečaj 26.-28.4.2013. u Rovinju.

Održan sastanak upravnog odbora HKD-a 5. travnja 2012. u Zagrebu.

Održan stručni sastanak HKD-a 7. studenog 2011. u Zagrebu.

Održan stručni sastanak HKD-a i upravnog odbora 7. svibnja 2011. u Gospiću.

Održan sastanak užeg vodstva HKD-a 8. ožujka 2011. u Zagrebu